• TWORZENIE WIZERUNKU ORAZ PROMOCJA MARKI HANDLOWEJ

Hologram to niezwykle efektowny i zarazem bardzo efektywny element wspomagający marketing i promocję marki handlowej. Utrwalone w świadomości konsumenta asocjacje z najwyższą jakością i dużą wartością oznakowanych holograficznie towarów, a także z produktami najbardziej znanych i cenionych marek, skutkuje podniesieniem prestiżu i wiarygodności każdego towaru zabezpieczonego hologramem. Oznakowanie holograficzne przyczynia się znacząco do wzrostu zaufania klienta do produktu i jest wyrazem dbałości producenta o bezpieczeństwo i satysfakcję swojego klienta.

Równocześnie sam znak z obrazem holograficznym poprzez swój atrakcyjny wygląd przyciąga uwagę i działa jako ciekawy element wyróżniający produkt na półce.

 

  • OCHRONA MARKI

Hologram jest najczęściej używanym na świecie, skutecznym sposobem zabezpieczania dokumentów oraz markowych produktów przed podrabianiem.

Według danych Międzynarodowego Biura ds. Fałszerstw (ICB - International Counterfeiting Bureau) bezpośrednie straty powstające skutkiem podrabiania markowych towarów wynoszą pomiędzy 5 a 7% wartości handlu światowego. Trudno jednak obliczyć straty wynikające z osłabienia wizerunku marki oraz utraty zaufania klientów i dystrybutorów, którzy weszli w posiadanie podrobionych towarów fatalnej jakości. Jest to szczególnie istotne w kontekście faktu, iż problem fałszerstwa przemysłowego dotyczy głównie rozpoznawalnych marek oraz znaków towarowych cenionych za ich stałą i wysoką jakość. Wzmacnianie i ochrona wiarygodności marki handlowej jest podstawowym zadaniem zabezpieczenia holograficznego.

 

  • BEZPIECZEŃSTWO

Zjawisko fałszerstwa dotyczy właściwie wszystkich gałęzi przemysłu jednak w szczególnych przypadkach staje się ono wyjątkowo niebezpieczne. Coraz częściej spotykamy się z podrabianiem leków, artykułów spożywczych i alkoholi przez co powstaje realne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia. W takich sytuacjach zabezpieczenie holograficzne może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa klientów. Hologram jest także zabezpieczeniem dla producenta przed ewentualną odpowiedzialnością za skutki użycia podrobionych produktów oraz umożliwia monitorowanie autentyczności towarów dostępnych na rynku.

 

  • AKCJE PROMOCYJNE I PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE

Połączenie wizualnej atrakcyjności z gwarancją całkowitego bezpieczeństwa sprawia, że hologramy z powodzeniem znajdują zastosowanie w programach lojalnościowych, konkursach, kampaniach promocyjnych i akcjach świątecznych.

Obecność hologramu jest nie tylko gwarantem prawidłowego przebiegu promocji lecz także oryginalnym nośnikiem przekazu o akcji, a przede wszystkim stanowi również komunikat dla klientów o potencjalnej wartości nagród lub o dużej wartości promocji.