Słownik pojęć

Hologram syntetyczny - uzyskany binarny hologram amplitudowy tworzy na osi optycznej dwa obrazy zarejestrowanego obiektu: pozorny i rzeczywisty (-1 i +1 rzad ugiecia), w które kieruje tyle samo światła (teoretycznie po ok. 10%). Ponadto tworzone są znacznie słabsze, wyższe rzędy ugięcia. Duża część padającego światła jest pochłaniana przez hologram (ok. 50%), natomiast połowa przechodzącego światła nie jest uginana na hologramie (wiązka rzędu zerowego), tworząc znaczny szum w obszarze formowania obrazów +1 i -1 rzedu. Oprócz obrazów na osi optycznej, powstają również obrazy pozaosiowe - szczególnie dobrze widoczne jako obrazy pozorne. Ich istnienie wynika z próbkowania rozkładu amplitudy zespolonej w płaszczyźnie hologramu, prowadzącego do powielania się obrazów sceny.

Hologramy w technologii BiMatrix