Hologramy semestralne do przedłużania ważności legitymacji studenckich zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. (Dz.U. Nr 201, poz.1188 z 2011 r.)

 

Nasza firma jako pierwsza przystąpiła już w 2005 r. do opracowania hologramów semestralnych zgodnych z zapisami Rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów oraz spełniającego wszelkie funkcje wymagane w praktycznym zastosowaniu hologramu aplikowanego na Elektroniczną Legitymację Studencką. Od tamtego czasu pozostajemy głównym dostawcą tego produktu do zdecydowanej większości uczelni w Polsce.

 

Opierając się na wieloletnich doświadczeniach od czasu pierwszej edycji w semestrze zimowym 2005/2006 możemy zagwarantować, że nasz produkt w pełni odpowiada funkcji do jakiej został przeznaczony. Dbamy aby nasze usługi przyczyniły się do sprawnego działania Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

 

Główne cechu produktu: 

  • spełniają wymogi określone w rozporządzeniu;
  • gwarantują całkowite zabezpieczenie dokumentu przez fałszerstwem;
  • wysoka jakość naniesienia daty ważności zapewnia jej doskonałą czytelność i uniemożliwia usunięcie;
  • zastosowane technologie holograficzne pozwalają na łatwą weryfikację autentyczności hologramu;
  • aplikacja hologramu na kartę jest nieodwracalna i nie istnieje możliwość jego odklejenia i ponownego wykorzystania;
  • forma produktu oraz sposób konfekcjonowania gwarantuje wygodę przy jego liczeniu, przechowywaniu, wydawaniu i naklejaniu;
  • zastosowane materiały zapewniają dużą trwałość produktu, stosowną do przewidywanego sposobu oraz okresu użytkowania;